Vývoj software

ALTIN Software  se zaměřuje především na vývoj specializovaných softwarových aplikací na zakázku pro nejrůznější obory podnikání.

Našim klientům poskytujeme plný servis od prvotní fáze analýzy, návrhu řešení a designu, přes vlastní vývoj, až po integraci se stávajícími systémy a následné proškolení plus plnou technickou podporu.

Výstupem naší práce jsou různorodé aplikace (webové aplikace, RAD nebo klient-server aplikace) s vysokou přidanou hodnotou.

Veškeré naše aktivity jsou postaveny na myšlence přizpůsobení se potřebám a požadavkům zákazníka.


Kvalita a garance:

Vývoj software nejnovějšími technologiemi
Garance doby implementace
Snadné přizpůsobení požadavkům zákazníka
Komplexní dokumentace & proškolení
Technická podpora 24/7/365